18 mei 2018

18 mei 2018

Soete, Dapper, Poes, Duna en Roef – 2 juni 2018

 

Artie vom Hause Kurpjuhn

5 kittens
Moeder: Mint Jikke Basari
Vader: Artie vom Hause Kurpjuhn

Irusan’s Soete (V)       (gereserveerd – Diemen)
Irusan’s Dapper (M)  (gereserveerd – Zweden)
Irusan’s Duna (V)       (optie)
Irusan’s Roef (M)        (gereserveerd – Almere)
Irusan’s Poes (M)       (optie)