Kittenbeleid

Version 5

Foppe – 5 weken oud

Voordat de fokker besluit een nestje te gaan fokken , wordt er op een aantal zaken gelet:
– Alleen katten waarvan verondersteld kan worden dat ze geen ernstige ziekten en defecten kunnen vererven, maar wel een fijn karakter hebben, worden meegenomen in het fokprogramma. Voldoen de ouderdieren niet aan de eisen, dan zal er niet mee worden gefokt.
– Wij houden ons aan de regels die gelden voor Mundikat.
– Wij proberen te handelen naar de voorschriften (FWF-10-tips-poster) van Feline Welfare Foundation (http://www.fwf.nu).
– Een poes moet in een goede gezondheid verkeren eer ze gedekt wordt door een eveneens gezonde kater.
– De poes krijgt niet meer dan 3 nestjes in de 2 jaar krijgt, en niet meer dan 2 in 1 jaar.
– Voor de gezonde kittens wordt een goed huis gezocht in een veilige omgeving, met voldoende bewegingsvrijheid en waar ze alleen in een afgezette omgeving naar buiten kunnen.
– Een kat is een sociaal dier en daarom willen we dat de koper al andere katten in huis heeft, of 2 kittens koopt, zodat het kitten nooit alleen hoeft te zijn!
– De koper wordt voorgelicht over het ras, het fokprogramma , eventuele gezondheidsproblemen en over de verzorging.
– Bij de definitieve reservering van een kitten wordt 1/3 deel van de koopsom verlangd, dit om de kosten gedeeltelijk te dekken.
– Vanaf dit moment is de koop definitief , en wordt het voorgeschoten bedrag alleen teruggestort bij ernstige mankementen aan, of bij overlijden van het kitten.
– Na de overdracht is het van belang, zeker in de eerste tijd, dat de koper contact met ons houdt. Mochten er problemen zijn op het gebied van gezondheid of op andere gebieden, dan zullen we altijd klaar staan om bij te staan, met advies of om te helpen.
– We vragen aan de nieuwe eigenaar om het kitten zo snel mogelijk te laten castreren / steriliseren. Als de koper met het kitten wil fokken, moet dit van te voren worden besproken.

jikke_2wekenoud-1

Jikke – 2 weken oud

Het kitten gaat pas naar de nieuwe eigenaar als het:
– Tenminste 16 weken oud is.
– Gezond is bevonden door de dierenarts.
– Het is volledig geënt tegen katten- en niesziekte.

De koper krijgt de volgende zaken samen met het kitten mee:
– De afstammingspapieren en eigendomsoverdracht van Mundikat. (soms zijn de afstammingspapieren nog niet beschikbaar om verschillende redenen, dan worden deze z.s.m. nagezonden.)
– Het entings-boekje met een gezondheidsverklaring.
– Uitgebreide informatie over de verzorging en de leefomgeving van het kitten.
– Het koopcontract, gelezen en ondertekend door beide partijen.
– En een kitten pakket.

Wij behouden het recht om een koop, zonder opgaaf van reden, te weigeren.