May 18, 2018

Soete, Dapper, Teun, Duna and Gijs – 2 June 2018
Artie vom Hause Kurpjuhn

5 Kittens
Mother: Mint Jikke Basari
Father: Artie vom Hause Kurpjuhn

Irusan’s Soete (f)
Irusan’s Dapper (m)
Irusan’s Duna (f)
Irusan’s Gijs (m)
Irusan’s Teun (m)

.