1 september 2023

4 kittens

Irusan’s kitten 1 – V – blauw tabby
Irusan’s kitten 2 – M – wit (geen kopvlekken)
Irusan’s kitten 3 – M – wit (twee kopvlekken)
Irusan’s kitten 4 – V – wit (éen kopvlek)

Moeder: Irusan’s Pip
Vader: Irusan’s Daantje