Kittenbeleid

German Rex kittens bij cattery Irusan in Diemen

Voordat de fokker besluit een nestje te gaan fokken , wordt er op een aantal zaken gelet:

 • Alleen katten waarvan verondersteld kan worden dat ze geen ernstige ziekten en defecten kunnen vererven, maar wel een fijn karakter hebben, worden meegenomen in het fokprogramma. Voldoen de ouderdieren niet aan de eisen, dan zal er niet mee worden gefokt.
 • Wij houden ons aan de regels die gelden voor Mundikat.
 • Wij proberen te handelen naar de voorschriften (FWF-10-tips-poster) van Feline Welfare Foundation (http://www.fwf.nu).
 • Een poes moet in een goede gezondheid verkeren eer ze gedekt wordt door een eveneens gezonde kater.
 • De poes krijgt niet meer dan 3 nestjes in de 2 jaar krijgt, en niet meer dan 2 in 1 jaar.

Als de aanschaf van een kitten wordt overwogen bespreken we de volgende onderwerpen met de koper:

German Rex moeder en kitten bij cattery Irusan in Diemen
Jikke en Soete – 15 juni 2018
 • Voor de gezonde kittens wordt een goed huis gezocht in een veilige omgeving, met voldoende bewegingsvrijheid en waar ze alleen in een afgezette omgeving naar buiten kunnen.
 • Een kat is een sociaal dier en daarom willen we dat de koper al andere katten in huis heeft, of 2 kittens koopt, zodat het kitten nooit alleen hoeft te zijn!
 • De koper wordt voorgelicht over het ras, het fokprogramma , eventuele gezondheidsproblemen en over de verzorging.
 • De prijs van een German Rex kitten is “nader te bepalen / in overleg”.
 • Bij de definitieve reservering van een kitten wordt een aanbetaling van 15% van de koopsom verlangd, dit om de kosten gedeeltelijk te dekken.
 • Vanaf dit moment is de koop definitief , en wordt het voorgeschoten bedrag alleen teruggestort bij ernstige mankementen aan, of bij overlijden van het kitten.
 • Als de koop definitief is, en het kitten is nog geen negen weken oud, dan mag de nieuwe eigenaar zelf een naam voor het kitten kiezen. Deze naam staat dan op de afstammingspapieren.
 • Na de overdracht is het van belang, zeker in de eerste tijd, dat de koper contact met ons houdt. Mochten er problemen zijn op het gebied van gezondheid of op andere gebieden, dan zullen we altijd klaar staan om bij te staan, met advies of om te helpen.
 • We vragen aan de nieuwe eigenaar om het kitten zo snel mogelijk te laten castreren / steriliseren. Als de koper met het kitten wil fokken, moet dit van te voren worden besproken.
16 weken moederliefde

Het kitten gaat pas naar de nieuwe eigenaar als:

 • Het kitten tenminste 16 weken oud is.
 • Het kitten gezond is bevonden door de dierenarts.
 • Het kitten is volledig geënt tegen katten- en niesziekte.
 • Het kitten is drie keer ontwormd.
 • Het kitten is gechipt.

De koper krijgt de volgende zaken samen met het kitten mee:

 • De stamboom en eigendomsoverdracht van Mundikat. (soms is de stamboom nog niet beschikbaar om verschillende redenen, dan worden deze z.s.m. nagezonden.)
 • Het entings-boekje met een gezondheidsverklaring van de dierenarts.
 • Uitgebreide informatie over de verzorging en de leefomgeving van het kitten.
 • Het koopcontract, gelezen en ondertekend door beide partijen.
 • En een kitten pakket.

Wij behouden het recht om een koop, zonder opgaaf van reden, te weigeren.

Als de koper met een German Rex kitten wil fokken, moet dit van te voren worden besproken. Anders gelden er andere afspraken dan hierboven zijn beschreven.

German Rex kittens Gijs en Teun
Gijs en Teun – 15 juni 2018