Designer cats

Omdat Cattery Irusan aangesloten is bij de werkgroep Rexen en Sphynxen, en we het standpunt ten aanzien van de designerkat van de werkgroep delen, publiceren we een samenvatting van de reactie van de werkgroep op de ontwikkelingen rondom de designerkat.

Ook willen we bij deze iedereen die twijfels heeft over het welzijn van de German Rex raskatten uitnodigen om onze cattery te bezoeken en de German Rex katten in levende lijve te zien.

De “designer-cat” in Nederland: een door de mens “ontworpen” kattenras.

In reactie op de recente ontwikkelingen rondom de zogenaamde “design-kattenrassen” willen wij als Werkgroep graag een verklaring geven over het fokbeleid van de bij onze vereniging aangesloten fokkers:

Een aantal groeperingen in Nederland willen het verbod op het fokken van design-katten die mogelijkerwijs lijden door hun fysiek gestel en uiterlijk gehandhaafd zien.

Waar is het allemaal om te doen?

Artie – januari 2019

Het begrip ‘design-kat” wordt door verschillende partijen op verschillende wijzen uitgelegd. Ons inziens gaat het in principe om nieuwe rassen die zijn ontstaan door het kruisen van rassen met een afwijkend uiterlijk (zoals Munchkin, Sphynx en Scottish Fold). Voorbeelden van deze design-kattenrassen zijn: de Bambino (Sphynx met korte poten), Foldex (Exotisch korthaar x Scottish Fold) en de Dwelf (Bambino x American Curl).

Bij de Nederlandse Fifé-verenigingen Felikat en Mundikat zijn de volgende rassen niet toegestaan: Scottish Fold, Bambino, Foldex, Dwelf en Munchkin.
Wel zijn toegestaan de Sphynx, de Devon Rex, de Cornish Rex, de German Rex en de American Curl.

Wat zegt de Nederlandse wet precies?

Wet fokken en houden van dieren, geldend sinds 1 juli 2018, art 2.6
a. een verbod op het fokken of het voor de fok gebruiken van:
1° dieren die beschikken over een bepaalde aandoening die, of een uiterlijk kenmerk dat, de gezondheid of het welzijn van het dier of de nakomelingen van het dier kan aantasten.

Een deskundigenverklaring (november 2018) van de faculteit Diergeneeskunde Utrecht (waarin hoofdzakelijk de Bambino-kat als grootste probleem-design-ras onder de loep wordt genomen) spreekt van “mutanten-fok “, dat wil zeggen: het fokken van kattenrassen met afwijkende kenmerken (zie het citaat hieronder).
“Een mutant is een organisme waarvan de uiterlijke kenmerken afwijken van die van de rest van de populatie als resultaat van een mutatie in het genetisch materiaal”.

Twee klassieke voorbeelden van de mutanten-fokkerij zijn de Cornish Rex en de Devon Rex. Er zijn inmiddels ongeveer negen ‘rex-type vachten’ in de literatuur gedocumenteerd. Het haar van de vacht van Devon Rex (wetenschappelijk in 1969 beschreven) is abnormaal vanwege verminderde lengte en dikte. Het fokken met dit soort vacht/haarvariaties lijkt op het eerste oog wellicht een onschuldige vorm van fokkerij. Maar de selectie van dit soort mutaties bleek echter een glijdende schaal, want na het fokken van dit soort katten met een beschadigde vacht, volgden het fokken van katten waarvan de vacht vrijwel volledig ontbreekt, de zgn. naaktkat of Sphynx katten, maar ook de Peterbald en de Donskoy.

Jikke – januari 2019

De Cornish Rex en Devon Rex vallen in deze deskundigenverklaring dus ook onder ‘mutanten-fok”. De bij deze rassen zeer korte snorharen worden door de actievoerders als belastend of schadelijk aangemerkt. Volgens onze werkgroep is dat bij Cornish en Devon Rexen zeker niet het geval. Een uitnodiging om een aantal van deze Rexen in levenden lijve te zien vond helaas geen gehoor. De bewering dat er meer en meer problemen zijn gekomen nadat de fok van krulvachten een aanvang nam, lijkt niet houdbaar en is een zwak argument om de Cornish Rex en de Devon Rex te moeten uitbannen. In het algemeen zijn de argumenten die tegen het fokken van deze rassen worden gegeven niet onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek.

Wat zegt de Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Dierenartsen?

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij van Dierenartsen (KNMvD) heeft in een verklaring van 29 januari 2019 ondermeer het volgende bekend gemaakt:

  1. Diergezondheid en dierenwelzijn moeten leidend zijn bij het fokken van dieren.
  2. Het registreren van gezondheids- en welzijnsproblemen per ras is wenselijk.
  3. Het tentoonstellen van dieren met uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor dierenwelzijn en diergezondheid moet verboden worden.
  4. Het fokken en (ver)kopen van dieren met uiterlijke kenmerken die schadelijk zijn voor het dierenwelzijn en diergezondheid moet ontmoedigd worden.
  5. Dierenartsen zijn tegen het fokken van dieren met erfelijke gebreken. Nieuw zijn de designer breeds waarbij meerdere erfelijke gebreken bewust worden gecombineerd. Dat gaat in tegen de huidige (wettelijke) normen en dient met kracht te worden tegengewerkt.
Cornish Rex Mika

De Werkgroep Rexen en Sphynxen blijft zich inzetten voor ondersteuning van het fokken van gezonde, goed gesocialiseerde kittens en ondertekent de door de KNMvD vermelde punten. De werkgroep stimuleert het onderzoek naar erfelijke ziekten via echo, DNA-test en klinische controle door specialisten en dierenartsen voorafgaand aan de fok.

Wij gaan ervan uit dat er ook in de toekomst voor de rassen waarvoor bij onze verenigingen stambomen worden afgegeven geen wettelijke belemmeringen zullen gelden.

Bronnen:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0030250/2019-01-01M

https://www.raskattenwijzer.nl/sites/raskattenwijzer.nl/files/field/attachment/deskundigenverklaring_mutantenfokkerij_designerbreed_bambino_sphynx_en_andere_designs_uu_faculteit_diergeneeskunde.pdf#overlay-context=stop-fokkers-designercats